Vađenje krompira u Smajićima ljeta Gospodnjeg 2017